krowa

Hodowla krów – wskazówki

W kwestii zwierząt hodowlanych musimy bardzo dokładnie troszczyć się o ich aktualną kondycję zdrowotną. Najczęściej ich choroby czy dolegliwości rzutują na jakość wytwarzanych produktów. Ta zasada obejmuje głównie krowy. Nie tak dawno w środkach masowego przekazu mówiło się o chorobach, które dotykają przede wszystkim wymienioną grupę zwierząt. Niestety, ich mleko stawało się niewłaściwe do spożycia. […]